PROMOTIVNA PONUDA

KSN INVEST DOO OBJAVLJUJE
PROMOTIVNU PRODAJU
stanova i garažnih mesta na lokaciji
Gročanska 6 u periodu od 16.01. do 28.02.2021 godine

Cena stanova čija površina ne prelazi 60 m² iznosi 1.950,00 € + PDV (10%) / m² pod uslovom da kupac u roku od 7 dana od overe Ugovora o kupoprodaji isplati 75% ukupne cene stana, 20% u roku od 6 meseci od dana overe Ugovora o kupoprodaji, a preostalih 5% u roku od 7 dana od dana pozitivnog tehničkog prijema objekta.

Cena stanova čija površina prelazi 60 m² u zavisnosti od dinamike plaćanja iznosi:

• 1.790 € + PDV (10%)/ m² pod uslovom da kupac u roku od 7 dana od overe Ugovora o kupoprodaji isplati 75% ukupne cene stana, 20% u roku od 6 meseci od dana overe Ugovora o kupoprodaji, a preostalih 5% u roku od 7 dana od dana pozitivnog tehničkog prijema objekta.

• 1.890,00 € + PDV (10%/m²) pod uslovom da kupac u roku od 7 dana od overe Ugovora o kupoprodaji isplati 25% ukupne cene stana, 70% ukupne cene stana isplati u jednakim mesečnim ratama do 28.02.2022.god. i preostalih 5% ukupne cene stana isplati u roku od 7 dana od dana pozitivnog tehničkog prijema objekta.


Cena garažnih mesta u zavisnosti od nivoa i dinamike plaćanja se kreću u rasponu od 10.000,00 € +PDV (20%) do 14.000,00 € +PDV (20%).